Voor welke dienstverlening kan ik als startende zorgboer terecht bij SGZ?

Steunpunt Groene Zorg bouwt zijn werking uit rond 4 pijlers:
- dienstverlening en advies
- vorming en informatie
- belangenbehartiging
- kennis en onderzoek

Voor startende zorgboeren zijn vooral de eerste 2 pijlers van belang.

Dienstverlening en advies voor starters

Kennismakingsbezoek

Wie concrete plannen heeft om met zorg te starten, kan een vrijblijvend gesprek aanvragen met de provinciaal consulent. Die komt dan bij jou langs om jouw plannen en vragen samen te overlopen.
We luisteren naar jouw wensen. Wat wil je wel en wat wil je niet? Op basis van dit gepsrek probeert SGZ tot een juiste beschrijving te komen van de zorg die je kan aanbieden.
We dringen niets op, want je kan nooit een goede zorgboer(in) worden, als het niet uit jezelf komt.

Matching van vraag en aanbod

Zodra je dat wenst en je er klaar voor bent nemen we jouw zorgboerderij op in ons aanbod. SGZ krijgt jaarlijks ongeveer 1.000 aanmeldingen van hulpverleners uit de welzijnssector. Zij zoeken voor één of meer van hun cliënten een passende zorgboerderij. Op basis van de informatie die we uit de kennismaking konden verzamelen, kijken we welke aanmelding best aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden. Vooraleer de aanmelding definitief aan jou toe te wijzen neemt de provinciaal consulent contact met jou en krijg je enkele dagen bedenktijd.   

Zorgboerderijovereenkomst

Indien je toezegt om als zorgboer(in) te starten met de aangemelde persoon, maakt SGZ een overeenkomst op. Deze overeenkomst waarborgt dat de samenwerking:
- past in een correct juridisch kader (sociale wetgeving, verzekering, ...)
- op een kwaliteitsvolle manier begeleid en omkaderd wordt (duidelijke afspraken, opvolging door professionele hulpverlener, ...)

Opstartgesprek

Voor het opstartgesprek komen de hulpboer(in) en zijn/haar begeleider naar de zorgboerderij. Is het de eerste maal dat je een zorgboerderijovereenkomst afsluit, dan zal ook de provinciaal consulent van SGZ op de afspraak zijn.

Subsidieaanvraag

Komt jouw zorgboerderij in aanmerking voor de subsidie die wordt voorzien vanuit het Departement Landbouw en Visserij, dan helpt de consulent van SGZ jou bij de aanvraagprocedure.

Bemiddeling

Meestal loopt de samenwerking met de hulpboer en met de begeleidende voorziening vlot. Blijkt dit echter niet het geval, dan is SGZ beschikbaar om bemiddelend tussen te komen.

Vorming en informatie

Via het trimestrieel e-zine van SGZ blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen binnen ons steunpunt. Zo krijg je onder meer informatie over de vormings- en ontmoetingsactiviteiten voor zorgboer(inn)en. Die worden ook telkens aangekondigd op deze website.

Regelmatig verschijnen oproepen om deel te nemen aan vernieuwende projecten.

Vooral deze website bevat een schat aan informatie voor wie wil starten of reeds actief is als zorgboerderij. Zo zijn er de brochures die deel uitmaken van onze kwaliteitsbox (o.a. de Startersbrochure).

Voor vragen die te maken hebben met jouw samenwerking met hulpboer(inn)en en hulpverleners, kan je steeds terecht bij de consulent van jouw provincie.