Aanvullend aan de reguliere werking ontwikkelt Steunpunt Groene Zorg nieuwe producten en innovatieve ideeën via projectmatige werking.

Steunpunt Groene Zorg kan ook als partner projecten van onderzoek en ontwikkeling ondersteunen. Onderzoeksinstellingen, overheden of projectpromotoren kunnen beroep doen op de kennis, ervaring en data van ons steunpunt.

Lopende projecten

Beëindigde projecten