Projecttitel

Groene Zorg in de Vlaamse Rand
 

Projectfonds

PDPO - provincie Vlaams-Brabant
Omgevingskwaliteit door Samenwerking

Periode

1/11/2016 tot 30/06/2018

Partners

Landelijke Gilden
Boerenbond

Contactpersoon

willem.rombaut@boerenbond.be

Omschrijving

Het aanbod aan zorgboerderijen in de Vlaamse Rand kampt met een structurele achterstand. Tegelijk maakt de verstedelijkte omgeving dat er in deze regio een potentieel hoge vraag is naar zorgboerderijen.
 
Steunpunt Groene Zorg wil met dit project nieuwe zorgboerderijen actief rekruteren via promotie in de diepte, met betrokkenheid van lokale actoren (gemeentebesturen, lokale verenigingen, …). Tegelijk wil het de instap van zorgboerderijen beter verzorgen en omkaderen door de informatie en vorming tijdens de inloopfase te spreiden en los te koppelen van het screeningsmoment.

Resultaten

Op 30 juni 2018 werd dit project afgesloten. We tellen nu 10 bijkomende zorgboerderijen in de Vlaamse Rand. Dat is net geen verdubbeling tegenover een anderhalf jaar eerder.
De inspanningen van het project hebben echter ook hun vruchten afgeworpen in de onmiddellijke omgeving van de Vlaamse Rand. In de gemeenten die grenzen aan de Vlaamse Rand hebben we nog eens 8 bijkomende zorgboerderijen kunnen rekruteren. Ongetwijfeld zullen de kwetsbare doelgroepen uit de Rand ook van hun aanbod kunnen profiteren.
Tijdens dit project heeft Steunpunt Groene Zorg geëxperimenteerd met een nieuwe introductiewijze voor kandidaat-zorgboerderijen. De mosterd daarvoor hebben we deels gehaald bij Pleegzorg Vlaams-Brabant.
Het individuele screeningsgesprek wordt nu vooraf gegaan door een infosessie in groep, zodat de kandidaten op het moment van de screening al beter op de hoogte zijn van de doelgroepen en het werkingskader van zorgboerderijen.
De test werd positief geëvalueerd en de nieuwe werkwijze wordt nu ook elders in Vlaanderen toegepast.