Projecttitel

Vrijwilligersnetwerk in Groene Zorg


Projectfonds

PDPO - provincie Antwerpen
Omgevingskwaliteit door Samenwerking


Periode

01/09/2017 tot 30/11/2020


Partners

Diverse zorgboerderijen in de provincie Antwerpen die willen samenwerken met vrijwilligers.


Contactpersoon

willem.rombaut@groenezorg.be

Omschrijving


Steunpunt Groene Zorg voorziet in een netwerk van vrijwilligers dat kan ingezet worden bij de ondersteuning van zorggasten tijdens hun activering op de zorgboerderij. In dit project worden hulpmiddelen uitgewerkt die moeten toelaten dat na afloop, deze vorm van vrijwilligerswerk verruimd wordt naar andere regio's in Vlaanderen.
Het project wordt onderverdeeld in twee fasen waarbij eerst met zorgvuldigheid wordt nagedacht over het profiel waaraan de vrijwilligers moeten beantwoorden om vervolgens over te gaan tot een deskundig begeleide rekrutering en inloopfase van de vrijwilligers. Er wordt tijd gemaakt voor een testfase waarna de ontwikkelde instrumenten in hun definitieve vorm worden gegoten. De uitwerking gebeurt in nauwe samenwerking met een selecte groep van zorgboerderijen die in de toekomst op systematische wijze met vrijwilligers willen samenwerken.