Provinciale WERKING

In elke provincie is er een contactpersoon die de dienstverlening van Groene Zorg uitbouwt. Je kan er terecht als land- of tuinbouwbedrijf, als welzijnsvoorziening of als zorgvrager. De provinciale dienstverlening wordt verzorgd door de provinciale consulenten en houdt onder meer in:

 • algemene informatie
 • aanmelding van vragen om een geschikte zorgboerderij behandelen
 • begeleiding bij de opstart van een zorgboerderij
 • ondersteuning bij aanvragen van de subsidie voor zorgboerderijen
 • organisatie van vorming en ontmoeting


centrale werking

De ontwikkeling van Groene Zorg in Vlaanderen wordt centraal aangestuurd.  Vanuit de centrale werking wordt tevens de provinciale werking ondersteund. De centrale werking bevat onder meer:

 • belangenbeharting
 • communicatie
 • operationele opvolging
 • projectwerking
 • ontwikkeling vormingsaanbod
 • internationaal netwerk
 • secretariaat bestuur