Financiering van de zorgboerderij

De organisatie van dagbesteding op de zorgboerderij vraagt meestal een financiële inspanning. Het lijkt normaal dat die kosten aan de zorgboerderij vergoed worden. In de praktijk blijkt dat helemaal niet zo eenvoudig. Zorggasten hebben het veelal moeilijk om de touwtjes aan elkaar te rijgen. Als zorgboerderij dan nog eens een dagvergoeding vragen aan de zorggasten is volgens de doorsnee zorgboer onverantwoord.

Maar tegelijk blijkt het tekort aan een goede financiering van de zorgboerderij de belangrijkste hinderpaal om Groene Zorg in Vlaanderen tot volle ontplooiing te brengen. We overlopen daarom de mogelijkheden die de zorgboerderij heeft om de gemaakte kosten te recupereren.

Welke kosten maakt de zorgboerderij?

  • Investeringskosten zoals onthaalaccommodatie, aangepast sanitair, (aangepast) werkmateriaal, …
  • Kosten voor ontvangst zoals drank, maaltijd
  • Personeelskosten voor de begeleiding van de zorggasten. Deze kost is sterk afhankelijk van de ondersteuningsnood van de zorggast.


Hoe kan de zorgboerderij zijn kosten gefinancierd krijgen?

  • Subsidies
  • Dagprijs
  • Onkosten- of gebruikersvergoeding
  • Andere financieringsbronnen