Vergoeding door houder van persoonsvolgend budget

Sinds 1 januari 2017 ontvangen volwassen personen met een handicap een persoonsvolgend budget (PVB) waarmee zij hun begeleiding kunnen inkopen. Niet alle personen met een handicap krijgen zo een budget. Of zij een budget krijgen en hoe hoog dat ligt is immers afhankelijk van hun ondersteuningsnood.
Met zijn/haar budget kan de persoon met een handicap (=budgethouder) ook terecht op de zorgboerderij. De samenwerking waarbij een PVB wordt ingezet kan verschillende vormen aannemen.

PVB in één-op-één relatie

De budgethouder sluit een overeenkomst voor globale individuele ondersteuning af met de zorgboerderij. De begeleiding dient voortdurend te gebeuren in een één-op-één relatie.
De budgethouder moet de afgesloten overeenkomst ter goedkeuring voorleggen aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Na die goedkeuring kan hij de facturen van de zorgboerderij terugvorderen bij het VAPH.
De zorgboerderij moet zich NIET registreren als groene zorg-initiatief bij het VAPH.

PVB in collectief aanbod

De budgethouder sluit een overeenkomst voor dagbesteding af met de zorgboerderij. Dit houdt in dat hij samen met anderen, in een groepsverband, in zijn dagbesteding begeleid wordt.
De budgethouder kan zijn factuur enkel terugvorderen bij het VAPH, indien de zorgboerderij zich bij het VAPH geregistreerd heeft als groene zorginitiatief. De zorgboerderij maakt daarvoor gebruik van het registratieformulier dat het VAPH ter beschikking stelt.

Met PVB naar zorgboerderij via vergunde VAPH-aanbieder

De welzijnsvoorziening (=vergunde VAPH-aanbieder) sluit een overeenkomst voor individuele begeleiding of voor dagbesteding af met de zorgboerderij. Daarin worden afspraken gemaakt over de begeleiding van één of meer zorggasten op de zorgboerderij.
De zorgboerderij factureert de kosten voor ondersteuning aan de voorziening. De voorziening zal op zijn beurt de kosten voor de ondersteuning op de zorgboerderij doorrekenen aan de zorggasten.
De zorgboerderij moet zich NIET registreren als groene zorg-initiatief bij het VAPH.

 

regelgeving

Registratie bij VAPH als groene zorg-initiatief, Ministerieel Besluit 20/02/2017
Registratieformulier

infosessies

SGZ organiseert infosessies over 'Zorgboerderij en PVF'.
Info en inschrijving

Wat als een zorggast die over een persoonsvolgend budget beschikt zich op jouw zorgboerderij aandient?


De zorggast kan zijn budget gebruiken om jou als zorgboerderij te vergoeden voor de ondersteuning die je hem biedt. Op die manier heeft hij de garantie dat jij de tijd zal maken om hem de ondersteuning te geven die nodig is.
Administratief is het niet zo moeilijk om de samenwerking op punt te stellen. Maar voor een eerste keer is het wel best om er deskundige hulp bij te halen. Er zijn immers verschillende werkwijzen mogelijk en afhankelijk van de methode waarvoor je kiest is er een andere type-overeenkomst nodig.

NEEM DAAROM CONTACT MET DE CONSULENT VAN JOUW PROVINCIE.