Kwaliteitszorg

De zorg om kwaliteitsvolle begeleiding en ondersteuning van mensen die voor hun dagbesteding naar de zorgboerderij gaan, is een hoofdbekommernis van Steunpunt Groene Zorg vzw. Het steunpunt onderneemt talrijke initiatieven om die kwaliteit te optimaliseren.


Samenwerken met een erkende welzijnsvoorziening

Als zorgboerderij samenwerken met een gespecialiseerde welzijnsvoorziening biedt heel wat voordelen.

  • je staat er niet alleen voor maar krijgt ondersteuning van een professionele hulpverlener die op zijn beurt een multidisciplinair team achter zich heeft staan
  • de hulpverlener kan beoordelen of een traject op de zorgboerderij wenselijk en haalbaar is voor de zorggast.

Hij/zij kan ook ingrijpen indien het beter is een punt te zetten achter het traject. Daarom heeft Steunpunt Groene Zorg een model van zorgboerderijovereenkomst uitgewerkt, waarbij de welzijnsvoorziening steeds betrokken partij is. Natuurlijk kan die kwaliteit op de zorgboerderij maar geboden worden indien de professionele begeleider van de welzijnsvoorziening voldoende tijd kan vrijmaken voor zijn/haar begeleidingsopdracht. Steunpunt Groene Zorg vzw heeft een protocol uitgewerkt waarin beschreven staat welke inspanningen van de zorgboerderij én van de begeleidende welzijnsvoorziening verwacht mogen worden. Welzijnsvoorzieningen die een zorggast aanmelden bij Steunpunt Groene Zorg onderschrijven daarmee hun engagement zoals dit omschreven staat in het protocol.