Over Zorgboerderijen

Een zorgboerderij is een bedrijf, vereniging of particulier initiatief waar activiteiten van land- of tuinbouwproductie of andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, benut worden bij het aanbod van Groene Zorg.Wat heeft de zorgboerderij te bieden?

We onderscheiden 4 vormen van ondersteuning die de zorgboerderij kan bieden:

 • dagbesteding: hierbij ligt de nadruk op het actief bezig zijn met allerhande taken op de boerderij, op maat van de individuele mogelijkheden en beperkingen van de zorggast
 • beleving: deze ondersteuningsvorm mikt op mensen met een heel beperkte mogelijkheid op activering. Ze zoeken het platteland op om tot rust te komen.
 • time out: het gaat hier ook om dagbesteding of beleving maar deze is vooraf afgebakend in de tijd. Het heeft als doel om even op adem te komen in een omgeving weg van de dagelijkse leefsituatie.
 • begeleiding tot een arbeidstraject: deze ondersteuningsvorm is gericht op mensen die een reëel vooruitzicht hebben op (re)integratie op de arbeidsmarkt. De activering gaat hier gepaard met het doelgericht werken aan vaardigheden en attitudes van de zorggast.


De doelstellingen waarmee zorggasten naar de zorgboerderij kunnen:

 • sociale integratie
 • terugplooien uit de sociale omgeving
 • persoonlijke ontwikkeling
 • sociale attitudes ontwikkelen
 • sociale en technische vaardigheden aanleren

Wie kan terecht op een zorgboerderij?

De meeste zorggasten op de zorgboerderijen zijn

 • personen met een beperking
 • mensen met psychische problemen

Het gaat dan zowel om minderjarigen als meerderjarigen.

Ook jongeren die begeleid worden door een voorziening jongerenwelzijn, komen we vaak tegen op de zorgboerderij, alsook jongeren die, omwille van allerlei redenen, dreigen af te haken op school. Zorgboerderijen zouden voor nog meer doelgroepen een maatschappelijke meerwaarde kunnen bieden.

We denken aan specifieke doelgroepen zoals

 • dementerende mensen
 • kinderen
 • werkzoekenden
 • mensen met burn-out
 • ex-gedetineerden
 • verslaafden
 • vluchtelingen