Zorgboerderij en sociale wetgeving

Alhoewel de activering van zorggasten op een zorgboerderij het onderdeel is van een hulpverleningsplan, gaat het altijd om een vorm van actief bezig zijn (hoe minimaal ook), vaak binnen de context van een onderneming. De activering mag niet het karakter aannemen van arbeid. Het is belangrijk dat zorgboerderij en zorggast op elk moment kunnen aantonen dat hun samenwerking niet in strijd is met de sociale wetgeving.


Lees onze tips ivm sociale inspectie op blz. 38 van de

STARTERSGIDS

aandachtspunten voor de zorgboerderij

De arbeidswetgeving met alle wederzijdse verplichtingen tussen werkgever en werknemer is niet van toepassing op de zorgboerderijovereenkomst.
Zodra echter de zorgboerderij een vergoeding zou uitbetalen aan de zorggast, wordt dit beschouwd als loon. Vanaf dat moment wordt de relatie tussen zorgboer en zorggast beschouwd als een verhouding tussen werkgever en werknemer en worden alle verplichtingen die daaruit voortvloeien van toepassing.
Zorg ervoor dat je steeds, voor elke zorggast, een schriftelijke zorgboerderijovereenkomst binnen handbereik hebt. Zowel de RSZ-inspectie als de arbeidsinspectie hebben, zonder zich vooraf te moeten aankondigen, toegang tot alle plaatsen waar zij kunnen vermoeden dat er mensen tewerkgesteld zijn. Mits de zorgboerderij een overeenkomst kan voorleggen, hebben dergelijke controles tot nog toe geen problemen opgeleverd. De zorgboerderijovereenkomst van Steunpunt Groene Zorg werd steeds aanvaard door de inspectiediensten.   

aandachtspunten voor de zorggast

Indien de zorggast een sociale uitkering geniet, zal de instantie die de uitkering verstrekt toestemming moeten geven voor de opstart van de zorgboerderijovereenkomst.
Die toestemming moet komen van volgende instanties:
- voor uitkeringsgerechtigde werklozen: VDAB-advies niet toeleidbaar naar de arbeidsmarkt
- voor mensen met ziekte- of invaliditeitsuitkering: adviserend geneesheer van het ziekenfonds
- mensen met leefloon: sociale dienst van het OCMW