Overheidssteun

Land- en tuinbouwers kunnen aanspraak maken op een subsidie van het Departement Landbouw en Visserij wanneer zij zorgactiviteiten op hun bedrijf organiseren. De subsidie bedraagt 20 euro per dagdeel dat één of meer zorggasten op de zorgboerderij geactiveerd worden.

Daarnaast kunnen land- en tuinbouwers beroep doen op het Vlaams Investeringsfonds wanneer zij aanpassingswerken uitvoeren om hun accommodatie toegankelijk te maken voor zorggasten. 

zorgboerderijsubsidie

De Vlaamse overheid beschouwt deze vergoeding als een economische compensatie voor de tijd die boeren en tuinders investeren in de zorgactiviteiten. Het gaat niet om een vergoeding voor de begeleiding van de zorggasten.

Voorwaarden

  • Het inkomen uit de land- en tuinbouwactiviteiten moet voldoende hoog liggen.
  • Je moet een zorgboerderijovereenkomst afsluiten met een erkende welzijnsvoorziening.

Meer informatie vind je op de website van het Departement Landbouw en Visserij

Aanvraag

De aanvraag verloopt via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.
Ook de afsluiting van de zorgboerderijovereenkomst verloopt via hetzelfde e-loket.
Raadpleeg daarvoor de handleiding (zie rechterkolom van deze pagina).

VLIF-steun

Land- en tuinbouwbedrijven die in aanmerking komen voor een investeringssubsidie vanuit het Vlaams Investeringsfonds voor Land- en Tuinbouw, kunnen ook steun vragen voor eventuele kosten bij aanpassingswerken die hun bedrijf toegankelijker maken voor kwetsbare groepen.
 

Projectsubsidies

De overheid voorziet via diverse kanalen projectsubsidies voor innoverende initiatieven. Voor zorgboerderijen biedt het programma voor plattelandsontwikkeling zeker mogelijkheden. Zo zijn er in Vlaanderen meer dan 10 Leadergebieden afgebakend waarbinnen projecten voor plattelandsontwikkeling kunnen gerealiseerd worden. 
Maar ook andere overheden stimuleren sociale innovatie en ondernemerschap.
Meer...

E-loket

Maak je als land- of tuinbouw-bedrijf aanspraak op de subsidie voor zorgboerderij-activiteiten?
Dan moet je een aanvraag indienen en een overeenkomst afsluiten via het e-loket van DLV.

Ga naar het e-loket Handleiding e-loket voor zorgboerderijen

Hulplijn voor e-loket

   02/553 44 08
   02/552 74 91